Konfirmationen i Tyrsted Kirke. Historisk Kalender, marts 1994

Billedet herunder viser pigekonfirmationen fra Tyrsted i 1882. Bag på billedet har sognepræst I. Schmidt skrevet følgende: Kommer Eders Vejledere ihu, Hvilke haver forkyndt Eders det Guds Ord.

Pigerne bar kjoler i den almindelige festfarve af sort. Først i årene omkring 1. verdenskrig afløstes denne farve af hvid, som da blev den almindelige kulør på såvel konfirmations – som brudekjoler.

Konfirmationen blev først indført i 1736 og det blev da bestemt, at forberedelsen til konfirmationen skulle foregå ved hjælp af den stedlige præst eller lærer og vare mindst et kvart år. Skoleordningen af 1814 forudsatte, at barnet var udskrevet af skolen før selve konfirmationsdagen, som således blev indgangen til voksenlivet. Indtil fornylig var det almindeligt at afholde konfirmation både forår og efterår.

Tyrsted kirke består af romansk skib og kor samt vesttårn og et våbenhus, hvori der befinder sig to meget seværdige gravstene. Den ene sat over sognepræst Rasmus Hansen, der døde i 1630. Den anden er en middelalderlig ligsten fra omkring 1300. Herpå ses figuren af en gejstlig person med et kors på brystet og en palmegren i hånden. Tegningen af figuren er så kunstnerisk og fint udført, at det i forening med, at det er det eneste gravminde over en pilgrim, der er blevet bevaret her i landet, gør den til den gamle kirkes største seværdighed.

Tegningen af Tyrsted kirke er udført af tegneren og museumsmanden Søren Knudsen i Glud.

15. marts 1894:

Søndag den 18de ds., Kl. 8 Aften agtes foranstaltet en Aftenunderholdning i Klubben “Foreningen” s  Festsal til Fordel for “Smaabørns vel”. Da der kun er Plads til 300 personer tilraades det at sikre sig Billet i Tide.

N.B. Til Generalprøven Lørdag Aften Kl. 8 staar Adgangen aaben for Tjenestetyende og Børn. Entre 25 øre.

24. marts 1914:

Fra Horsens Byraads møde: Museumsbygning: Det anbefales at lægge museet i Lunden. Vedtaget med 10 stemmer mod 7.

09. marts 1934:

Frivillige Drengeforbunds Basar i Ungdomshjemmet synger paa sidste Vers. I Aften vil Kredsledelsen gerne se de ældre møde frem. Der er endnu mange smukke ting i Boderne og der bydes på et righoldigt Program, bl.a. en ny Serie F.D.F. Billeder. Nogle raske Drenge synger fornøjelige Sømandssange og der sluttes af den spændende Lodtrækning.

01. marts 1954:

Statskolen har afholdt “Skole – Comoedie og – Bal” i Holbergjubilæumsaaret. Adjunkt Erik Nielsen stod for instruktionen af Holbergs “Julestue”. Efter opførelsen var der, traditionen tro, indmarch med skolens fane i spidsen, polonaise og Les Lanciers.

19. marts 1974:

Det er lykkes De Handicappedes Idrætsforening for Horsens og Omegn at få sat en række aktiviteter igang siden foreningen blev startet 1. marts.