Kildegade Skole

Kildegade Skole. B0242

Billedet forestiller Kildegade Skole set fra syd-vest. B0242

Den 10. januar 1883 blev Forberedelsesskolen i Kildegade indviet. Forud var gået en periode, hvor antallet af skolebørn i Horsens havde været stærkt stigende. I 1879 havde Friskolen i Allégade et elevtal på 937, og Borgerskolen i Skolegade havde 314 elever. Det havde lagt et stort pres på begge skoler.

Da grundstenen til den nye skolebygning blev lagt, lagde man en æske indholdende forskellige gangbare mønter og et eksemplar af byrådets forhandlinger i året 1880 samt en kobberplade herunder. Kobberpladens inskription lød:

“I året 1881 den 14. september i kong Christian den IX’s 18de regeringsår nedlagdes grundstenen til denne af Horsens Købstads Kommune opførte bygning, som er bestemt til skole med offentlig fri undervisning for de yngre skolesøgende børn, hvis gudfrygt og kundskab her skal grundlægges til videre fremvækst.”

Forberedelsesskolen var de første år en institution, hvor eleverne gik, indtil de var fyldt 10 år. Herefter fortsatte den videre skolegang på Friskolen. Da presset på skolerne fortsatte med at stige, fik Forberedelsesskolen status som almindelig kommuneskole. Det skete i 1893 hvor Skolekommissionen i Horsens besluttede, at opdele byen i to distrikter med hver deres friskole, Vestre og Østre. Forberedelsesskolen ændrede i den forbindelse navn til Østre Kommuneskole og senere igen, omkring 1960, blev dette ændret til Kildegades Skole.

Under krigen besatte tyske tropper skolen, og elever og lærere var i årrække tvunget til at benytte lokaler spredt rundt om i byen. I løbet af 1970’erne begyndte skolens elevtal at falde, og konsekvensen af dette blev, at Kildegades Skole og Borgerskolen i Skolegade i 1985 blev sammenlagt og ændrede navn til Midtbyskolen.

Læs mere

Byarkivets Indkomstjournal 1983-246

Arkivfond A-114

Jubilæumshæftet: Kildegades Skole 10. januar 1883 -1983. 1983