Kattesund set fra Amaliegade ca. 1910. Historisk kalender, april 1984

Langt størstedelen af husene er forlængst nedrevne og erstattet af nye og større.

Sidegaden til højre er Ndr. Kirkegårdsallè, som på dette tidspunkt endnu ikke var bebygget.

Bagerforretningen til højre, Amaliegade 2, tilhørte bagermester P. Hansen  (senere Påske Palles vaffelbageri).

Ejendommen Kattesund 33 bærer en gavlreklame for “Kontantforretningen Jessensgade 7”, hvis indehaver var N.P. Hansen (kaldet Kontant – Hansen), som drev forretning med manufakturvarer fra 1900 til 1929.

Ved ejendommen over for (Amaliegade 1) ses ligeledes et skilt: “Opkøb af Kobber, Messing og Zink”. Her drev blikkenslager og kobbersmed H. O. Nolte sin forretning.

Kattesund rummede også Hotel Dania ved gæstgiver H. Steffensen (i nr.16) og Kvindelig Læseforening, der holdt til i læge Lindemanns ejendom (nr. 12). I nr. 6 og 8 havde billed – og stenhugger R. Laursen sin forretning.