Forår ved Åen. Historisk kalender, maj 1984

På billedet ses farvermester N. Hadersen (manden i vinduet). På tømmerflåden ses arbejderstaben i færd med at skylle garnerne i åen. Læg mærke til vridemaskinen bag farverne.

Tømmerflåden var kun skylleplads for N. Hadersens. Farveriet lå i Hospitalsgade 15, hvor farvermester Hadersen i 1880`erne overtog det efter brdr. Madsen. Farveriet udvidedes efter århundredeskiftet til dampfarveri og kemisk tøjrensningsanstalt.

De dybe grunde på Søndergade med haver helt ned til åen var med til, at skabe dette enestående miljø, som mange, allerede mens mens åen endnu eksisterede, havde øje for.

Men fortalerne for opfyldningen havde åbenbart de bedste argumenter. I avispolemikken, fra dengang gives der udtryk for, at det hele var ikke idyl, men at stanken fra åen, som i udstrakt grad fungerede som kloak, ofte var uudholdelig. Resultatet blev, at åen opfyldes i 1903 – 04  og Åboulevarden blev anlagt.

Fotografen har stået på Sønderågade, og bag plankeværket gemmer sig bagbygningerne til Helms Apotek (nr. 1 på kortudsnittet) og Hotel Phønix (nr. 18 på kortudsnittet). Broen, som ses til højre i billedet, kan også ses på kortet. Den store bygning i baggrunden med de rundbuede vinduer er Kragh og Soele`s imponerende pakhus, som lå i gården til Søndergade 18 – 20. Pakhuset blev opført i begyndelsen 1880`erne og nedrevet i midten af 1960`erne.