Just Chr. Haurowitz

Just Chr. Haurowitz (Læge, f. 17.05.1818 – d. 29.11.1899)

Praktiserende læge i Horsens fra: 1845 til 1885

Læge over Horsens Tugthus fra: 1853 til 1885

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

J. K. jensen: Stjernholms-Kvarteret i Horsens i fortid og nutid (1955) pag.33

Allerede 1846 foretrak herrefogeden (J. P. With) at afhænde villaen på Stjernholm til farver Michael Gotfred Nitsche og hans halvborder, købmand Thedor Gottlieb Nitsche. M. G. Nitshe tog straks ophold derovre, men døde allerede 1847. Efter at hans enke også var død, tog Th. G. Nitsche og hustru ejendommen i besiddelse, men han døde allerede 1855. 1856 ægtede enken, Bodil Johanne Therkelsen lægen ved Horsens Tugthus, Just Chr. Haurowitz, som, da hustruen var barnløs, blev ejer af Th. G. Nitsches store formue.

1842(Er forkert skal være 1882, stadfæstet af ministeret 25.07.1883)solgte han “Stjernholm” til Horsens Kommune, som et par år efter, for at skaffe byen udvidelsesmuligheder øst på af Hatting Kommune for nogle få hundrede kroner erhvervede de til Stjernholm og dets adværende og tidligere øst for byen beliggender jorder “knyttede kommunale rettigheder af forskellige art”.

Der blev straks af byrådet nedsat et Stjernholmsudvalg med agent Carl Johan Pødenphant som formand. Egentligt var det byrådes mening, at det nyerhvervede 15.335 kvadratalen store, for 7 skrp.1 fdk- ½ alb.byhartkorn skyldesatte areal skulle afhændes under eet. Men ved en auktion, der afholdtes 1885, fremkom der kun eet – oven i købet uacceptabelt bud. Udvalget med arkitekt Estrup som drivende kraft fik derfor henstilling om straks at gå i gang med udarbejdelse af planer for udparedlering af arealet.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Haurowitz Just Chr. læge

Statsfængslet i Horsens 1853 -20. maj 1953

Pag.109: “Konduite-liste for embedsmænd og betjente ved Horsens Tugthus”: læge Haurowitz, ansat 1. april 1853 – Opfylder samvittighedsfuld sine pligter

Arnold Hansen “Helms Apotek Horsens gennem 250 Aar” (1938) pag.148

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Link til Haurowitzvej