Jørgen Hansen Høgsbro

Borgmester fra 1677- 1682

Jørgen Hansen Høgsbro født 1631 – død 1697. I 1647 kom han i tjeneste hos Rådmand og Handelsmand Peder Hanssøn i Horsens, og fik snart overdraget forvaltningen. I 1657 overtog han forretningen, men pga. krigen mod svenskerne måtte han forlade alt. Efter nogen år vendte han dog tilbage til Horsens og drev en succesfuld studehandel.

I 1677 blev han Borgmester. Drev omfattende virksomhed som handelsmand og jordbruger og fandt egentlig borgmestervirksomheden en plage. Hans handelstalenter var berygtede, og unge stod i kø for at komme i huset hos ham.

Læs mere:

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Artikler fra Horsens Folkeblad