Grosserer Jens Jensen

Grosserer Jens Jensen
Grosserer Jens Jensen

Megen og fortjent hyldest til grosserer Jens Jensen, der har siddet i Skipperkassens ledelse i 50 år. (Horsens Folkeblad, 02.02.1967)

Skipperkassens kaptajn, grosserer Jens Jensen, forlod i aftes ved foreningens generalforsamling kommandobroen, og mens baadsmandspiberne lød, greb den ny formand, skibsmægler Aage Rasmussen, roret. Skønt mange storme har raset de 50 aar, Jens Jensen har staaet ved roret, har han holdt kursen støt og roligt, saaledes som det sømmer sig for en skipper med myndighed og overblik, og sjældent er en udnævnelse til æresmedlem forekommet mere naturlig.

Den ny formand, skibsmægler Aage Rasmussen, sagde bl. a., at Jens Jensen gik af efter 50 aars virke i Skipperkassen, deraf de 25 aar som formand. — Det er, sagde han, et ualmindelig langt og rigt aaremaal, Jens Jensen har virket for vor gamle skipperkasse. Han har styret den med sikker kurs, saa den i hans regeringstid er gaaet betydeligt frem til gavn for den sag, den i sin tid af fremsynede mænd blev startet paa.

Læs artiklen