Jens Engberg

Jens Engberg
Jens Engberg

Civilingeniør, cand. polyt. Jens Engberg, Thorsvang, som torsdag den 2. februar fylder 75 år, er en mand, der har oplevet mere end de fleste. (Horsens Folkeblad, 31.01.1967)

Jens Engberg valgte nu ingeniørstudiet og blev efter 5½ aars forløb cand. polyt. fra Polyteknisk Læreanstalt. Under første verdenskrig var han soldat og kom ind i dengang helt nye danske luftvaaben, hvilket medførte, at han blev nr. 25 herhjemme, der opnaaede flyvercertifikat. Dette klenodium opbevarer han stadig, men selv sat sig til rorpinden i en flyvemaskine har han aldrig gjort siden dengang. Efter militærtjenesten tog Engberg til Amerika og var først ansat paa en flyvemaskinefabrik og senere ved Ford-fabrikkernes traktorafdeling. Ved hjemkomsten til Danmark 1919 blev Jens Engberg først ingeniør ved De forenede Automobilfabrikker i Odense og senere paa De danske Mejeriers Maskinfabrik i
Kolding, indtil han i 1925 nedsatte sig i Horsens som raadgivende ingeniør i mejeribranchen. I denne egenskab har han i aarenes løb projekteret over 250 nybygninger og tilbygninger over hele landet. Senere gav han sig desuden af med projektering af bolig- og fabriksbyggeri, og i 30 aar indtil 1955 var han endvidere motorsagkyndig i Horsens.

Læs artiklen