Jens Christian Jacobsen

Jens Christian Jacobsen, „Mundus" kaldet, kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv på markedspladserne
Jens Christian Jacobsen, “Mundus” kaldet, kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv på markedspladserne

Nævn Danmarks markedspladser og Jens Christian Jacobsen vil kende dem alle. (Horsens Folkeblad, 26.11.1966)

I 55 aar befo’r han det ganske land flere gange aarligt. Nu har han fundet fast stadeplads 4 Horsens. Paa en stille vej i byens sydlige del har han sammen med sin kone købt hus, og her holder den gamle gøgler til. Først for et aar siden lagde han op, og en del af tiden er gaget med at forfatte erindringerne om 55 aar blandt gøglere og andet godtfolk.

Jens Christian Jacobsen er den første fra en skikkelig snedkerfamilie, der gav sig i kast med gøglerens omflakkende tilværelse. Men det først efter at have prøvet soldaterlivet og forsikringsmandens vilkaar. Det var forøvrigt en af lovens egne haandhævere, der fik “Mundus” overbevist om hans egnethed for gøglerlivet. Jens Christian Jacobsen ville sælge ham en forsikring. Manden “solgte” ham en ny levevej. Den førte til bekendtskab med bl. a. professor Labri, til starten af “Paraden”, teltholdernes blad, og til formandsskab for Danmarks Teltholderforening, som “Mundus” nu er æresmedlem af.

Læs artiklen