Jens Carl Holm

Jens Carl Holm (Boghandler f. 21.09.1810 – d. 12.02.1899) Født i Maribo

Baumgarten: Det gamle Horsens og Horsens Slægter (1925) pag. 75 fl.

Boghandel og bogbinderi havde altid været sammenhørende virksomheder, hvortil der behøvedes Kgl. Privilegium, som i Horsens igennem 17. århundrede udnyttedes af medlemmer af bogbinderfamilien Zimmermann, hvis danske stamfader Johan Zimmermann eller Xylander 1562 var bogprenter i København. Hans efterkommere holdt i flere slægtled privilegiet som boghandlere og bogbindere i Helsingør, Århus, Ålborg og Randers ved lige.

I Horsens tog en Johan Zimmermann 25.11.1662 borgerskab som glarmester 1682 nævnes Joh. Fr. Medzger som bogbinder og 22.05.1702, tog Johan Frederiksen borgerskab som sådan, Anders Zimmermann fik privilegium 1724 som bogbinder i Århus, hvilket han frasagde sig 1729 og flyttede til Horsens.

En af hans døtre Bodil Catrine Zimmermann, f. 1741 – d. 1803 blev i 1761 gift med Janus Frydensberg, f. 1734 – d. 1801, senere Rådmand og toldinspektør, der 1769 fik eneret som bogbinder og for sin livstid at være eneberettiget til i Horsens at sælge alle slags bøger, almanakker og trykte sager, dog var det ikke forbudt fremmede bogbindere ved de sædvanlige markeder at sælge slige trykte bøger; han skulle imidlertid holde billige priser og være sorteret med, hvad der måtte rekvireres.

Han lod ombygge Gården Nr. 129 på Søndergade (nuværende Søndergade nr. 49), på hvis facade bogstaverne Z. M. og F. B., hans svigerfaders og hans eget Efternavns forbogstaver endnu findes. (?). Hans ældste søn, Chr. Frydensberg, d. 1803, arvede gården og med den privilegiet som bogbinder og ægtede Margrethe Kaalund, f. i Kattrup Præstegård 1769, d. 1818 og som 2. gang 1806 blev gift med senere brandkaptajn og lig., borger Chr. Holst, f. i København 1783 – d. i Skanderborg 1871, der i mange år var den eneste boghandler i Horsens, først i gården nr. 129, senere i Kippervig nr. 242 (Kippervig nr. 1).

Han afstod 26.01.1838 forretningen til Jens Carl Holm, f. i Maribo 21.09.1810 – d. 12.02.1899 og dennes broder Joh. Fr. Holm, som en tid havde været medhjælper hos Holst. Carl Holm flyttede snart efter forretningen til Nørregade nr. 379 (nuværende Nørregade nr. 9), hvor han åbnede en bog-, papir-, kunst- og musikhandel samt lejebibliotek. Forretningen består endnu under firmaet C. Holms Boghandel og overtoges 1887 af Carl Alfred Christensen.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Se endvidere Boghandlen Graven 21 i Horsens

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek