J. P. Holmboe

J. P. Holmboe. B4088

Farvehandler J.P. Holmboe.

Født den 11/10 1831 i Dørup i Voerladegaard Sogn. Lærte malerprofessionen i Skanderborg og kom som 21 årig til Horsens. Var med i slaget ved Dybbøl 18. april 1864, blev såret og hjemsendt efter fjendtligt fangenskab, og kasseret 1. september 1864. Blev hædret den 17. april 1889 med Dannebrogsmændenes hæderstegn.

Kasserer fra 1874 i selskabet De danske Våbenbrødre for Horsens og Omegn og kasserer i selskabet De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn fra 1875 til 1888. Døde den 10/7-1911.

(Fotograf Peter Christensen (Muncks Eftf.) Søndergade 42, Horsens). B4088

Torkil Baumgarten! Det gamle Hs. – Hs. slægter (1825) pag. 58

J. P. Holmboe & Søns Malerforretning, grundlagt 10.02.1858 i gården nr. 370 på Søndergade

Skatteligning for Horsens By 1883. Matr. 37

Chr. Qvists note. Dybøl Veteran fra 64, Stifteren af Firmaet J. P. Holmboe &Søn, over en gammel hædersmand.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Artikel i Horsens Folkeblad d. 14.02.1958 Læs artiklen fra Horsens Folkeblad

Artikel i Jyllands-Posten d. 23.02.1964 Læs artiklen fra Jyllands-Posten

Fortsættelsen fra d. 23.02.1964 Læs fortsættelsen til artiklen fra Jyllands-Posten