Boghandlen Søndergade 41 i Horsens

Ussings_boghandelNavne: Ussings Boghandel, Chr. Henrichsens Boghandel, Chr. Kongerslev

Chr. Kongerslev

Boghandlen blev etableret af Chr. Kongerslev (f.1853) d. 24. november 1882, men Kongerslev gik konkurs, og forretningen blev i 1885 afviklet ved Christian Henrichsen, der havde været ansat siden 1883.

Chr. Henrichsens Boghandel

D. 17. marts året efter etablerede Christian Henrichsen egen boghandel i Horsens som sortimentsboghandel, papir-, musik og kunsthandel samt musikforlag. Henrichsen kunne d. 17. marts 1911 fejrer 25-års jubilæum.

Tre år efter, d. 20. september 1914, dør Henrichsen, og forretningen videreføres af hustruen fra andet ægteskab, Maren Henrichsen.

Rasmus Carl Christian Henrichsen

Rasmus Carl Christian Henrichsen
Rasmus Carl Christian Henrichsen

Rasmus Carl Christian Henrichsen blev født d. 27. februar 1858 i Maribo, som søn af købmand Carl Vilhelm Henrichsen og Wilhelmine Hansen. Hans bedstefar var forfatteren Knud Henrichsen (1771-1823), Danmarks første seminarieuddannede skolelærer med afgangseksamen 1789.

Henrichsen blev udlært hos F.C.E. Olsen i Maribo 1874-1878 og arbejdede de næste fem år ved forskellige protokolfabrikker i Hannover, Wien, Schweiz, Sydfrankrig samt i Danmark. I 1883 blev han medhjælper hos Chr. Kongerslev i Horsens 1883, hvor han var til bogladens konkurs i 1885. Herefter etablerede han sin egen boghandel.

Blandt sine tillidshverv var Henrichsen medlem af bestyrelsen for Jydsk Forlags-Forretning i årene 1895 til 1901, ligesom han var medlem af Provindsboghandlerforeningens Udvalg til Ordning af Musikhandelens faste Rammer og ved Dansk Musikhandlerforeninges stiftelse 1904, hvor han blev valgt ind i bestyrelsen.

Derudover forestod Henrichsen ledelsen af kunstafdelingen ved Landbrugs- og Industri-Udstillingen i Horsens i sommeren 1905.

Henrichsen blev gift to gange. Første gang med Henriette Augusta Tiedgen (29.11.1857 – 5.2.1895) som var født i København som datter af arrestforvarer Joachim Heinrich Tiedgen og Anna Kirstine Nielsen. Hans andet ægteskab var med Maren Jørgensen (f. 11.2.1868) født i Holstebro som datter af landmand Jørgen Ibsen og Johanne Nielsen.

Ifølge hjemmesiden Boghandlere i Danmark var Rasmus Carl Christian Henrichsen meget afholdt både lokalt og i branchen. Hans begravelse fra Klosterkirken i Horsens var en lokal begivenhed, hvortil kollegaen i Vejle, Andreas Dolleris skrev en sang, og på treårsdagen for hans død rejste kolleger et smukt mindesmærke på hans grav.

Ussings Boghandel

Året efter overtager Carl Emil Ussing (1888-1954) bogladen d. 5. juni 1915. Ussing driver forretningen frem til sin død i 1854, hvorefter hans enke, Ebba Ussing (f. 1893), fører forretningen videre frem til dens ophør d. 1. april 1966.

Carl Emil Ussing

Carl Emil Ussing
Carl Emil Ussing

Carl Emil Ussing blev født d. 11. marts 1888 i Viborg som søn af købmand Carl Gotfred Ussing (5.12.1839-16.3.1921) og Agnete Jørgensen (3.12.1851-7.3.1935).

Efter 4. klasses hovedeksamen fra Viborg Katedralskole i 1904 blev han lærling og medhjælper hos Victor Christensen i Viborg frem til marts 1909. Senere var han medhjælper hos Hugo Starcke i Uelzen, Hannover, hos Søren Engsig i Frederikshavn, hos H. Hansen på Nykøbing Mors og hos M. Digmann i Silkeborg, inden han overtog Chr. Henrichsens Boghandel i Horsens.

I privatlivet blev Ussing gift med Ebba Schrøder d. 19. marts 1916.

Læs originalartiklerne på hjemmesiden Boghandlere i Danmark