J. M. Jakobsen (1892-1950)

Overlærer J. M. Jakobsen er død (Horsens Folkeblad, 18.04.1950)

Den kendte Horsens pædagog, overlærer J. M. Jakobsen, Carolinelundsvej 21, er i går afgået ved døden, en uge efter sin 58 åre fødselsdag. Overlærer Jakobsen var udgaaet fra Seminariet i Jelling. Han tog sin Eksamen i 1913, og siden 1917 havde han undervist ved Horsens kommunale Skolevæsen, først ved Borgerskolen i Kildegade “østre”, som Skolen den Gang kaldtes — og derefter ved den kommunale Mellem- og Realskole. Jakobsens undervisningsfag var Naturhistorie, Sløjd og Sang, og af dem var Sangen uden Tvivl hans største Interesse. Gang paa Gang har man haft Lejlighed til at beundre de Resultater, som Jakobsen naaede med Børnene, der under hans dygtige Direktion ikke alene lærte at synge rent og kultiveret, men ogsaa fik indpodet den Sang- og Musikglæde, der er endnu bedre.

Læs artiklen