J. Gronemann

J. Gronemann (smed & socialdemokratisk pioner i Horsens)

Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek‎

Artikler

I artiklen “Tiden læneg forinden var præget af socialismens tanker om nytidens pionerer bar frem” (H.S-D.10.08.1959 side 6) står bl.a.:Barber Ernst Wilhelm Klein, der var valgt til formand for Fagforeningernes Centralstyrelse i Købendhavn den 5. maj 1872, berettede fra en provinstourne i 1874, at Horsens var en af socialismens udfaldsporte i Jylland. Som sædvanlig står Horsens øverst, skrev han. Det synes, om det navnlig var to mænd, der byggede denne udfaldsport i Jylland, nemlig smed Johan Henrik Gronemann og møllebygger Chr. Johansen, der egentlig ikke hed Johansen, men Chr. Johan Frederiksen.
Læs hele artiklen her

Læs artiklen om Fagbevægelsen i Horsens her,

og endnu en artikel her