Inger Sylvest

Inger Sylvest var gift med hudspecialisten, Dr.med. Bent Sylvest, der sammen med familien flyttede til Horsens i 1952. Inger og Bent var fælles om interessen for arkæologien, og hun blev uddannet som konservator hos konservator Kornbak på Forhistorisk Museum i Århus.

Ægteparrets arkæologiske opgaver blev efterhånden af et betydeligt omfang, og det vidste sig at der på Horsens-egnen var adskillige amatørarkæologer, som med stor entusiasme deltog i de ofte komplicerede og langvarige udgravninger. Inspirationen hentede de hos både Bent og Inger Sylvest, som udviste stor nænsomhed i arbejdet, der nærmest kan betegnes som ærefrygt over for historien.

Det mest opsigtsvækkende fund, ægteparret gjorde, var nok Rådved – fundet, Ægteparret fik på et tidspunkt etableret et samarbejde med Horsens Museum v. museumsinspektør Cand. mag. Bent Ousager, hvor de var med til at omorganisere museets samlinger. Efter at dette samarbejde var ophørt, blev det primært Forhistorisk Museum i Århus, nu Moesgaard Museum, der kom til at nyde godt af de fund der blev gjort, også Nationalmuseet blev interesseret.

I 1970 køber ægteparret det fredede gods Urup ved Østbirk, som bl.a. har tilhørt søhelten Peder Skram. Det var en omfattende opgave at gennemføre en renovering her. Samtidig blev talrige klenodier samlet i det store hus og efterhånden overtog Inger Sylvest også ledelsen af landbruget.

Oprindeligt var Nationalmuseet, af den opfattelse, at stueetagen udelukkende var blevet anvendt til magasiner for korn m.v. , mens beboelsen var ovenpå. Men da loftet i en af stuerne faldt ned, afsløredes et bjælkeloft. Inger Sylvest riggede et stillads til, og liggende på ryggen øverst oppe gav hun sig til millimeter for millimeter at fjerne syv lag maling. Bjælkerne blev dateret til 1595, og dermed fra Niels Skrams renæssancegods. Så var Nationalmuseet klar over, at stueetagen også havde været anvendt til beboelse.

Bent Sylvest døde i 1981, men Inger Sylvest blev på godset, til det blev solgt i 1994 til Hans- Henrik Jacobsen. Selvom hun efter mandens død fik en del henvendelser vedr. arkæologiske arbejdsopgaver, stoppede hun. Det var noget de to ægtefæller havde været fælles om. Også den omfattende restaurering af Urup, hvor der blev gået frem med stor nænsomhed, og som afslørede mere af godsets historie.

Inger Sylvest, der var uddannet fysioterapeut, vil blive mindet af mange mennesker, som kom til at nære en dyb beundring for hende. Hun efterlader sig tre sønner og en datter.

Kilde: Horsens Folkeblad, d. 6. august 1999. Nekrolog over Inger Sylvest.