Hans Jørgen Jepsen d. 24. juli 1958

En af Horsens kendte og agtede borgere, fhv. bagermester Hans Jørgen Jepsen, Slotsgade, er afgået ved døden i en alder af 78 år.

Bagermester Jepsen, der stammede fra Aabenraa, kom allerede som ganske ung mand til Horsens, hvor han lærte bagerfaget hos nu afdøde bagermester Mads Petersen, Smedegade. I 1905 købte den unge Jepsen selv forretning i Horsens, hvor han hurtigt var faldet til i byens rytme.Bagermester Jepsen drev sin forretning med stor dygtighed, indtil han i 1938 overdrog den til sønnen, Hans Laurits Jepsen, der nu driver den videre.

Afdøde, der efterlader sig hustru og flere børn, var højt anset indenfor Horsens Bagerlaug. En periode var han medlem af bestyrelsen for bagermestrenes Rugbrødsfabrik, og desuden deltog afdøde ivrigt i arbejdet indenfor Klostersognets menighedsråd.

Kilde:

Horsens Folkeblad den 26. juli 1958.