Husligt Arbejder Forbund

Fra jubilæumsreceptionen i HAF's lokaler i Kildegade ses fra venstre bestyrelsesmedlemmerne Annamaria Bæklund, Kirsten Jensen (kasserer), Birthe Christophersen (formand), Lillian Pedersen (næstformand), Erna Enemærke , Hanne Simmenæs og Nina Jensen. Endvidere best& bestyrelsen af Kirsten Rasmussen og Lis Olsen. (Foto: Povl Klavsen )
Fra jubilæumsreceptionen i HAF’s lokaler i Kildegade ses fra venstre  bestyrelsesmedlemmerne Annamaria Bæklund, Kirsten Jensen (kasserer), Birthe Christophersen (formand), Lillian Pedersen
(næstformand), Erna Enemærke , Hanne Simmenæs og Nina Jensen. Endvidere består 
bestyrelsen af Kirsten Rasmussen og Lis Olsen. (Foto: Povl Klavsen )

Fagforeningen voksede fra 10 til 1360 medlemmer (Horsens Folkeblad 03.04.1991)

Da “Husassistenternes Fagforening” i Horsens blev stiftet i 1916, havde den kun 10 medlemmer. Der er sket noget siden, og i dag – 75 år senere – har lokalafdelingen af Husligt Arbejder Forbund 1360 medlemmer i Horsens og fire omegnskommuner. Ligestillingen mellem kønnene har dog ikke rokket ved den kendsgerning, at det fortsat er kvinder, der dominerer fagforeningen. Ved jubilæumsreceptionen i går mødte mange op i HAF’s lokaler over for ”Kilden” for at ønske ”den modne dame« til lykke med de 75 år.

Læs artiklen