Horsensegnens Strand- og Landjægere

Strandjagerweekend2013.jpg

Horsensegnens Strand- og Landjægere er en sammenslutning af Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening Horsens afdeling. De to gamle jagtforeninger var omtrent lige store, og havde sammenfaldende interesser, og i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Jægerforbund i 1992, slog de to jagtforeninger sig sammen ved et møde den 14. oktober 1992.

Da den nye store forening skulle have et navn, skulle det være et navn, der brød med de gamle foreningers navne, og samtidig indicerede, at der var tale om en jægerskare i Horsens området, der både gik på jagt på landjorden og ved stranden samt på havet. Det blev til Horsensegnens Strand- og Landjægere.

Se mere på Horsensegnens Strand- og Landjægeres hjemmeside

Filmklip

Se TV Sket&Set’s udsendelse om Horsens Strand- og Landjægeres strandjægerweekend, som blev afholdt for 13. gang. Lørdag blev der præsenteret både, og søndag var der lerdueskydning.

Kontakt

Formand

Erling Nielsen

Næstformand

John Friborg