Horsens Postkontor

Byggeriet af det nye posthus, som er budgetteret til godt 2 mill. kr., er skredet hurtigt frem. Den nye bygning er beliggende umiddebart syd for det eksisterende banegårdsposthus på den grund, hvor biblioteksbarakken tidligere var placeret
Byggeriet af det nye posthus, som er budgetteret til godt 2 mill. kr., er skredet hurtigt frem. Den nye bygning er beliggende umiddebart syd for det eksisterende banegårdsposthus på den grund, hvor biblioteksbarakken tidligere var placeret

Sidst i november kan postvæsenet i Horsens indvie sit nye pakkeposthus ved banegården. Der har været virket for byggeriet gennem 10 år, siden postmester S. Axelsens tiltræden i Horsens i 1966 endog meget ihærdigt – for forholdene på det eksisterende banegårdsposthus var efterhånden blevet alt for trange. I går var der rejseglide på byggeriet.

Nyt posthus klar til juletravlheden – Betyder en væsentlig lettelse af ekspeditionen. (Horsens Folkeblad, 24.03.1972) Læs artiklen