Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Sportsfisker-logo.jpg

Stiftet d. 19. januar 1938.

Foreningen råder over ca. 35 km. fiskevand omkring Horsens.

Det lokale foreningsblad ”Fluen” udsendes 4 gange om året med tips, fangster og rigtige fiskehistorier.

Foreningen har eget klublokale i Vesthallen i Horsens, hvor der i vinterperioden er aktiviteter som bl.a. fluebinding, netfremstilling, stangbygning m.m. Derudover arrangeres der filmforevisninger, foredrag og kurser. I løbet af året arrangeres der flere ture til egne og andre fiskevande, bl.a. det årlige mesterskab i Put & Take.

Filmklip

Se TV-Sket&Set’s udsendelse i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum

Kontakt

Vil du vide mere om foreningen og e.v.t. indmeldes så kontakt

Kasserer: Harry Madsen på tlf. 75641037

Formand: Hans E. Nielsen på tlf. 75643121

E-mail: Horsens og Omegns Sportsfiskeforening

Læs mere

Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings hjemmeside