Gedved Seminarium

Gedved Seminarium 1960

Den 1. oktober 2012 er det 150 år siden, at læreruddannelsen tog sin begyndelse på Gedved Seminarium.

Grundlæggeren af Gedved Seminarium var Peter Bojsen. Peter Bojsen havde en helt utrolig virkelyst, således at han foruden oprettelsen af Gedved Seminarium også var initiativtageren til etableringen af Horsens – og dermed også verdens – første Andelssvineslagteri, samt oprettelsen af Horsens Folkeblad i 1866. Endvidere blev han i 1866 valgt som folketingsmand for Vejlekredsen.

Mindesten for Ingeborg og Peter Bojsen

Peter Bojsen var forstander frem til 1896, hvor Jens Byskov overtog seminariets drift, først som forpagter og senere i 1913 som køber af det private seminarium. Jens Byskov virkede som forstander frem til 1934.

I perioden 1934 til 1951 hed forstanderen Tage Byskov. Efter en kort periode frem til 1952 uden forstander blev Hans Christian Høyer-Nielsen ansat som forstander. I 1977 overtog Niels Holck forstanderstillingen, og efter 1988 var Karin Lindstrøm og Ejvind Post konstituerede ledere.

Gedved Seminarium 1910

Gedved Seminarium fungerede som lærerseminarium i årene 1862 – 1986. Foruden læreruddannelsen har seminariet i årenes løb været hjemsted for forskellige uddannelser. Fra 1967 til 2011 var der HF- kursus, i perioden 1986 til 1996 socialpædagogisk højskole og fra 1997 til 2011 pædagogisk grunduddannelse.

Som en konsekvens af fusionen med VIA University College, flyttede pædagoguddannelsen til Horsens og bygningerne blev solgt til CASA.

Udstilling på Gedved Egnsarkiv

Jubilæet markeres af Gedved Egnsarkiv med en plancheudstilling på arkivet. Udstillingen fortæller gennem billeder og illustrationer historien om en virksomhed, der har betydet rigtig meget for byens atmosfære, og undertiden også for verden udenfor. Det er ikke blot historien om undervisning og eksamination af tusinder af lærerkandidater til bedste for den danske folkeskole, men også om det første friseminarium udenfor København.

Udstillingen kan indtil den 1. juni 2013 besøges i egnsarkivet åbningstid, mandage fra kl.13.00 til 17.30.

Filmklip

Se TV Sket&Sets udsendelse fra Gedved Seminarium Del 1 og Del 2

 

 

 

Lærerstaben 1905