Horsens Landbrugsforening

Horsens Landbrugsforening blev stiftet i 1862. Bag oprettelsen stod 27 landmænd fra Horsens-området der ønskede at skabe en forening, der kunne fremme deres landbrugsmæssige interesser indenfor forhandlinger samt afholde dyrskuer og landbrugsudstillinger. Formanden var forpagter H. P. Heide, Bygholm, og allerede fra starten fik foreningen god tilslutning med mere end 600 medlemmer.

Allerede den første sommer afholdtes et vellykket dyrskue med 432 udstillede dyr. Der var endvidere udstilling af landbrugsredskaber og af frø- og sædekorn, og der blev afholdt plovprøver. Der blev senere indkøbt avlsdyr af kvæg, svin og får, som blev solgt på auktioner, og den følgende vinter afholdtes møder om husdyrenes pleje og gødningens rette opbevaring m.v. Foredragene blev oftest holdt af bestyrelsens medlemmer.

Foreningen arbejdede efter lignende retningslinjer i en årrække, men i 1880’erne prægede landspolitikken foreningsarbejdet, og i 1884 blev der flertal af venstremænd i bestyrelsen. Det resulterede i, at højremændene der hidtil havde været toneangivende i foreningens arbejde trak sig ud af bestyrelsen og dannede en ny forening, som holdt en snes år, og derefter blev genforenet med Landbrugsforeningen.

Horsens Landbrugsforening var med til at stifte forsamlingsbygningen A/S Hejmdal i 1887, og havde i en årrække kontorer i samme bygning. Senere flyttede foreningen til nye lokaler i Rædersgade 5, der hvor diskoteket Crazy Daisy ligger i dag.

Foreningen arrangerede kurser som især var møntet på unge, kommende landmænd. Da der altid var stor tilslutning til kurserne, blev landbrugsforeningens medlemmer enige om at oprette en egentlig landbrugsskole. Til formålet købte foreningen 44,5 ha ved Bygholm i Hatting Sogn ved Horsens og i 1957 stod hele skolen færdig.

I 2006 fusionerede Horsens Landbrugsforening med Højderyggens Landboforening og skiftede i den forbindelse navn til Østjysk Landboforening. Bag fusionen lå et ønske om, at sikre sig maksimal indflydelse i den nye midtjyske region.

Foreningen har i dag ca. 1000 aktive medlemmer.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Landboforeningen valgte ny formand – Der var fire kandidater til formandsposten. (Horsens Folkeblad, 03.03.1967)

Læs artiklen

Jeg vil nødig kaldes landbrugs-teoretiker siger den nyvalgte formand for Horsens Landbrugsforening, forstander Jeppe Kristensen, Bygholm Landbrugsskole. (Horsens Folkeblad, 27.01.1972)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1980-003

arkivfond A-509

Niels Moesgaard (Red.): Horsens Landbrugsforening 1862-1987. 1987

63.06 Horsens Landbrugsforening gennem 100 år. Horsens Folkeblad, 1962. 24 sider : ill.

63.06 Sørensen, S.: Horsens Landbrugsforening 1852 – 29. marts – 1912. Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 1912. 94 sider : ill.