Horsens Landbobank A/S

Horsens Landbobank.jpg

Forhistorien

D. 14. oktober 1914 åbnede Den Danske Andelsbank sine døre. Banken fik en ret hurtig og stærk vækst, men i kølvandet på 1. verdenskrigs afslutning blev flere banker ramt hårdt, og d. 2. juni 1925 måtte banken lukke.

Idéen om ”folkets egen bank” var dog ikke død, og i oktober blev der holdt et møde i Horsens, hvor man besluttede at gå i gang med en rejsning af en andelsbank i Horsens. Tegningen af egenkapital påbegyndtes d. 12. oktober ved personlig henvendelse til tidligere kunder i Den Danske Andelsbank samt andre man forestillede sig kunne være interesserede. Omkring midten af november kunne den foreløbige tegning afsluttes, idet 630 garanter havde tegnet 240.000 kr.

D. 16. november 1925 holdt man stiftende generalforsamling, hvor man vedtog vedtægter og valgte et repræsentantskab. Få dage efter – d. 1. december – kunne Horsens Landbobank åbne sin virksomhed, og i løbet af få dage havde man modtaget et indskud på 1 ¾ million kr.

De første år

Direktøren for Horsens Landbobank sad C. Riis-Petersen, der havde ledet Den Danske Andelsbanks kontor i Horsens. Ret hurtigt efter åbningen viste det sig, at der var interesse for at åbne en filial i Brædstrup, og i februar 1926 oprettedes Brædstrup Landbobank. Bestyrere blev Ole Schouenborg og S. G. Christiansen.

En af de vigtigste opgaver for en andelsbank var afregning af de eksporterende produktionsforeningers fremmed valuta, og her fik Horsens Landbobank hurtigt store kunder som Horsens Andelssvineslagteri
og senere også Midtjysk Smøreksportforretning.

Ombygning

Efterhånden blev pladsen for trang og sidst på vinteren i 1949 lod bestyrelsen arkitekt Wibroe udarbejde tegninger til en ombygning og udvidelse af bankens lokaler. Myndighederne nægtede dog en materialebevilling, så arbejdet måtte udsættes, og da direktør C. Riis-Petersen efter kort sygdom døde d. 17. marts 1951, blev udsættelsen længere end forventet.

1. september 1951 kunne en ny bankdirektør sætte sig i sædet, Erik Thomsen, og kort efter blev ombygningen iværksat. Under arbejdet måtte ekspeditionen af kunderne foregå i direktørlejligheden på 1. sal, men d. 28. november 1952 var lokalerne klar, endda til den budgetterede pris.

G. Schmidt fortæller

I anledning af bankens 50 års jubilæum udgav man et jubliæumsskrift, hvori bankens første kasserer, G. Scmidt som på det tidspunkt var 81 år, fortalte lidt om stort og småt fra bankens første tid.

”Da jeg startede som bankmand i 1917, havde en læredreng i banken – det hed de skam – 25 kr. om måneden, en ung assistent havde 75 kr., og vi fik, som alle andre, månedslønnen udbetalt i klingende guldmønt. Ak, ja – siden er man jo gået fra guldet.”

”I de første år af Horsens Landbobanks levetid led vi konstant af personalemangel. Vi skulle jo spare. Alligevel var parolen den, at ingen gik hjem før dagens arbejde var til side. Ofte blev klokken både 7, 8 og 9 – somme tider endda 10, før vi var færdige. Men ikke nok med det. Det første år arbejdede vi tilmed 26 søndage. Så meget var der at bestille for os 6-7 mand. Tiderne har unægtelig forandret sig.”

1965-1975

I denne periode blev Horsens Landbobank medstifter af EDB-centralen Bankdata efter invitation fra Horsens Bank. I 1973 indtrådte man som medlem af de danske provinsbankers forening. I 1974 indgik man et samarbejde med en række jyske lokalbanker, hvis primære formål var at værne om den lokale banks egenart og på længere sigt udnytte samarbejdsfordele på fælles områder.

Sammenslutning med Aktivbanken

I december 1990 vedtog man på en ekstraordinær generalforsamling at sige ja til en sammenslutning med Aktivbanken.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Betydelig fremgang for Horsens Landbobank i 1966 (Horsens Folkeblad 16.02.1966)

Læs artiklen

Horsens Landbobank A/S holdt i går generalforsamling på Hejmdal med stor tilslutning (Horsens Folkeblad 20.02.1968)

Læs artiklen

Massivt ja til lokal bankfusion (Horsens Folkeblad 29.12.1990)

Læs artiklen

Læs mere

33.221
Horsens Landbobank A/S 1925-1965 / medvirkende ved udarbejdelsen har været nuværende direktør Erik Thomsen og bogholder Kristiansen, hvilken sidste har gjort hele turen med. – Horsens : Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 1965. – 22 sider : ill.

33.221 – Horsens Landbobank : banken i Horsenslandet. – Horsens : Horsens Landbobank, 1975. – 24 sider : ill.