Horsens Folkelige Afholdsforening

Horsens Folkelige Afholdsforening blev stiftet i 1889 og blev i 1896 blev udvidet med en ungdomsafdeling. Bag dannelsen lå et ønske om at arbejde for afholdssagen og at få alle alkoholiske drikke afskaffet.

Ud over at arbejde for afholdenhed fungerede foreningen også som en begravelseskasse for sine medlemmer For at blive optaget som medlem i foreningen blev det anset for nødvendigt, at underskrive en erklæring om, ikke at, sælge, nyde eller servere alkohol. Man kunne dog blive undtaget fra disse regler, bl.a. hvis man havde en recept fra lægen.

Foreningens startede med et medlemstal på 4. Dette tal var omkring 1917 vokset til ca. 360 som havde mulighed for at samles til møder ca. to aftener hver måned. Samtidig blev der også arrangeret bankospil, foredrag og filmfremvisningsaftener.

I begyndelsen havde foreningen til huse i Nørregade 47, men i 1962 rykkede den til nye lokaler i Lille Nygade 7. Foreningen havde i en årrække efter 1960 døjet med faldende medlemstal, og da både formand og kasserer trak sig fra posterne i 1979 blev foreningen nedlagt.

Original artikel af Anne Sofie Krogh

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-015