Horsens Børneasyl

I løbet af 1830’erne åbnede der i næsten alle større danske byer børneasyler. Disse blev i starten set som en social hjælpeforanstaltning til børn, hvis forældre begge var udearbejdende. I takt med industrialiseringens fremtog i Danmark blev behovet for børneasyler større og større.

I Horsens blev initiativet taget i 1840 af Peter Carl Julius Rasmussen, som var manden bag oprettelsen af en privat asylforening. Foreningen lejede lokaler i Grønnegade til formålet og her lå børneasylet i fem år, indtil bestyrelse investerede i en ejendom i Borgergade. Den nye bygning havde på daværende tidspunkt plads til 50 børn samt en asylmor der boede fast på stedet.

Efter en større donation i 1873 blev det muligt for asylet at købe en grund i Allégade og lade opføre en bygning med plads til 100 børn, fordelt på to klasser. Børneasylet stod klar i 1876 og blev senere suppleret med et anneks i Nygade, da antallet af børn stadig steg. Dette var dog kun en midlertidig foranstaltning der afløstes af en udvidelse af bygningen i Allégade.

De første mange år skete optagelsen af børn ved afstemning i bestyrelsen og efter en vurdering af, hvem der havde mest behov. Børnene skulle aldersmæssigt være mellem to og seks år og måtte forlade asylet senest når de var fyldt syv. Den daglige mødetid var i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 19, dog afbrudt af en pause ved middagstid på ca. to timer. I tilfælde af pjæk og dårlig opførsel kunne bestyrelsen bortvise en elev permanent.

På børneasylet i Horsens undervistes bl.a. i kristendom, skrivning og naturfag. Ud over dette blev børnene også håndarbejdsmæssig beskæftiget og især strømpestrikning synes at have været en fast del af programmet, både for drenge og piger.

I starten af 1900-tallet begyndte nyere pædagogiske tanker at vinde indpas i byen, og asylet i Horsens begyndte at ændre karakter mod det, vi i dag kalder børnehaver. I dag fungerer børneasylet i Horsens da også som en kommunal daginstitution.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Artikler fra Horsens Folkeblad

I dag er Horsens Børneasyl en moderne børnehave med en moderne pædagogik. Men sådan vardet ikke i begyndelsen. (07.06.1990)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1984-028

Arkivfond A-299

Niels Løgager Nielsen; Med åbne hjerter og runde hænder. Horsens Børneasyl i Hundrede år fra 1840 til 1940, 1990