Horsens Søbadeanstalt. Historisk kalender, juli 1994

I 1928 fik Horsens sin første badeanstalt. Før den tid badede man f.eks i Nørrestrand, Hansted å, Bygholm å eller langs fjorden, alt efter hvor man boede i byen.

Horsens Søbadeanstalt blev anlagt ved Næsset syd for nuværende Strandparkalle. Den var indrettet i to afdelinger, herreafdelingen mod øst og kvindeafdelingen mod vest. For hver afdeling var der fælles omklædningsrum under halvtag, men man kunne også leje et lille separat omklædningsrum for 50 øre.

I hver afdeling var der små bassiner og ca. 50 meter ude i fjorden lå en lille flåde med vipper. Der måtte imidlertid kun svømme ud, hvis man havde taget en “havneprøve”.

Søbadeanstalten var meget velbesøgt og svømmelærerne havde travlt. I slutningen af 1930`erne havde horsenspigen Jenny Kammergaard lært så meget, at hun svømmede over Kattesund og blev verdensberømt. Mange af hendes kammerater var også meget dygtige. En gruppe af dem gennemførte en stafetsvømning fra København til Horsens, en begivenhed, der vakte beundring i hele landet.

Søbadeanstalten fungerede til 1972, hvor svømmehallen på Langmarksvej blev indviet.

Det gamle anlæg var forfaldent og skulle fjernes, men nedbrændte ved en påsat brand i sommeren 1973.

02. juli 1894:

Børneasylets Bestyrelse indvarsler til en Generalforsamling. Hensigten med dette Møde er, at Bestyrelsen kan erfare, hvorledes Asylets Venner stiller sig til den paatænkte Udvidelse af Asylet.

18. juli 1914:

En vore Fiskere har ladet 2 drenge vandre fra Dør til Dør for afsætte Aal. Det maa man ikke. Fiskeren maatte derfor bøde 4. kr.

06. juli 1934:

Færre Ispinde i Byerne, flere paa Landet….. og det skyldes ikke kun Vejret. Der synes at være kommet en Stilstand i Salget, der kunne tyde paa, at publikum nu har mistet Interessen.

02. juli 1954:

Hel hær af skolefolk invaderer Søndermarksskolen. I dag indledes den 11. socialpædagogiske uge i Danmark paa Søndermarkskolen.

04. juli 1974:

Feriejob søges af ung pige 17 år i tiden 5/7 til 5/8. Alt har interesse.