Havefesten i Vestermarken. Historisk Kalender, august 1994

Billedet herunder stammer fra havefesten i den nu forsvundne kolonihaveforening Vestermarken, ved Viborgvej, den 20. august 1922. Festdeltagerne blev da samlet til fotografering ved danseestraden. Denne sammenkomst var for mange sommerens højdepunkt og for børnene var det en herlig oplevelse.

I 1922 eksisterede der i Horsens omkring 25 haveforeninger og i 1921 oprettede Dansk Kolonihaveforening ved sin Horsens kreds en forening kaldet “Mønsterkolonien” ved Østergade. Her var både haver og indkøbsmuligheder og medlemmerne kunne her skaffe sig frø og kunstgødning til meget fordelagtige priser.

Kolonihaveforeningens Horsens kreds arrangerede også om vinteren et havebrugskursus over tre aftener, hvilket kostede 1,50 kr. for ægtepar og var gratis for arbejdsløse.

I Horsens har der siden kolonihavernes oprettelse været stor interesse for dem. Imidlertid blev dyrkningen af de små jordlodder ofte generet af de meget korte lejemål til haverne, der var almindelige hver gang de stod foran foran nedlæggelse, som følge af kommunens ønske om at bruge jorden til andet formål.

Dette har idag ændret sig, således at der er lange lejemål på haverne, fordi de regnes ind under byens grønne områder. Kolonihaverne er et festligt indslag i Horsens by, og mange har gennem årene hentet sundhed og livsmod ved arbejdet med jorden og glæden ved friske grønsager af egen avl.

Det lille billede viser udsigten over en af kolonihaveforeningen, der i vore dage ligger ned mod Nørrestrand.

 

01. august 1894:

Et sundt Drengebarn 1/2 Aar gammelt ønskes anbragt i pleje strax. Pris pr. Maaned bedes indlagt paa Horsens Aviskontor.

10. august 1914:

De københavnske Feriebørns Hjemrejse er foregaaaet under betydeligt uroligere forhold end Udrejsen. En enkelt Dag maatte Børnene sendes med Tog over Fredericia i Stedet for med Damperen “Stærkodder” fra Aarhus over Kalundborg.

24. august 1934:

I Gaar er en 11 aarig Dreng fra Daugaard blevet indlagt paa Sygehus lidende af Børnelammelse. Tilfældet er først blevet konstateret i Gaar og Drengen skal være temmelig slemt angrebet.

21. august 1954:

Paa Smaabørnsdagen i Horsens i Gaar indkom der ved Mærkesalget 2171 Kr. Frelsens Hær takker købere og Sælgere for hjælpen.

17. august 1974:

Grønagerskolen – en ny skole og en ny undervisningsform. Horsens Kommunes nye skole, der åbnes d. 22 august er den første af sin art i Danmark.