Horsens set fra sydvest. Historisk Kalender, marts 1982

En formiddag i det tidlige forår 1918 standsede fotograf Joh. Fr. Bråe op på Bygholm Parkvej ikke langt fra Røde Bro. De lave enge er delvis oversvømmet af dens vand. Her ligger idag Vesterport og Trianglen.

Midt i billedet ligger Bryrup – og Tørring – banernes nyopførte station. Statsbanegården er delvis skjult af en banearbejders hus, men posthusets bagside ses tydeligt. Yderst til til højre står privatbanernes vandtårn.

Byprofilen er ellers domineret af industrien. Ved siden af tugthuset rager Emil Møllers skorsten op. Mellem Crome & Goldschmidt to og bryggeriet ene rejser malteriets ufærdige kolos sig, og mellem banegårdene ses den store mølle, som lå ved kalkværket bag Nørretorv.