Horsens Banegård ca. 1915. Historisk Kalender, februar 1982

Mange vil kunne huske bladsælgerne på den gamle Horsens Banegård, som lå for enden af Jessensgade, indtil den nuværende banegård blev taget i brug 1929. På kortudsnittet fra 1901 ses banegården (7) liggende vinkelret på den nuværende posthusbygning (24).

 

På det lille billede genkender man cigarautomaten og bladsælgeren, som ses stående på perronen. Billedet er formodentlig taget fra den bro, som er angivet på kortet lige nord for stationen. Bag banegården ses gavlen af posthuset, og bag vandbeholderen, helt til højre i billedet, ses trævarefabrikken >>Thor<< på Sønderbrogade.