Hjemmeværnsforeningen for Horsens og Omegn

Hjemmeværnsforeningerne havde deres oprindelse i modstandsbevægelsen. Hovedafdelingen Danske Hjemmeværnsforeninger blev oprettet 9. juni 1945 i Odense, hvor 250 af modstandsbevægelsens ledere var samlet under ledelse af Frihedsrådet. Hjemmeværnet blev baseret på modstandsbevægelsens styrker og målet var at bevare en tæt forbindelse til det kommende forsvar. Oprettelsen af hjemmeværnsforeningerne skete med forsvarsministerens tilladelse, da han ønskede øget kontrol med modstandsbevægelsens våben, der efter befrielsen var i omløb.

Hjemmeværnsforeningen for Horsens og Omegn holdt stiftende generalforsamling 21. november 1945. Foreningens oprindelse i modstandsbevægelsen ses i formålserklæringen: Foreningens Formaal er i Fortsættelse af Frihedsbevægelsens Arbejde at styrke den danske Befolknings Vilje og Evne til Forsvar af Landet ved Opøvelse i al sund Idræt, fortrinsvis Skydning og Terrainsport samt ved Oplysningsarbejde. Enhver våbenfør mand fyldt 18 år kunne optages. Kvinder kunne gøre tjeneste uden våbenbrug.

Umiddelbart efter Danmarks indtræden i NATO 24. marts 1949 blev det statslige hjemmeværn en realitet og hjemmeværnsforeningerne indgik i den statslige organisationsstruktur.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1981-14

Rimestad, Chr.: Horsens går til modstand. Bind 1-3. Udgivet 1998, 1999 og 2000

Hjemmeværnet HVK Horsens