Haveselskabet Flora

Haveselskabet Flora blev stiftet i 1917. Foreningens formål var at leje jord af kommunen og udstykke det til havelodder, som foreningens medlemmer kunne leje. Til formålet lejede foreningen et areal, beliggende på matrikelnummer 39 på Horsens Markjorde, beliggende i vore dage mellem Langmarksvej og Ane Stauningsvej.

På lodderne var det tilladt at opføre mindre lysthuse, og derved blev overnatning i haverne mulig i sommerperioden. Den enkelte lejer havde pligt til at holde sin have i ordentlig stand, samt hjælpe til med at holde fællesarealerne. Alle medlemmer hæftede solidarisk for udgifterne, og derfor var det vigtigt, at ingen af lejerne kom for langt bagud med den månedlige leje.

I 1978 blev foreningen opsagt, da Kristian Kirks Telefonfabrikker, der var nabo, besluttede sig for at udvide. På daværende tidspunkt havde Flora 49 medlemmer, og da foreningen ikke blev tilbudt et erstatningsareal, besluttede bestyrelsen at nedlægge Flora.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-174