Hjarnø

Hjarnø ligger i Horsens fjord kun 800 m fra fastlandet. Den er 3,2 km2 stor – 3 km lang og 1 km bred, og befolkningen tæller ca. 100 fastboende. Bebyggelsen består af det lille færgeleje ved stranden og en smuk gårdrække, der ligger omkring en øst-vest gående vej midt på øen.

Hjarnø er en flad moræneø dannet under sidste istid. Højeste punkt er knap 7 meter. Havet har flere steder omkring øen aflejret smalle bælter af nyt land. Mest markant er nok krumodderne på nord og sydsiden. Deres form tyder på, at de gradvist dannes af havstrømmene, som fører nyt vand til horsens fjord. Samtidig “æder” havet sig ganske langsomt ind i øens sydøstlige kyst, og efterlader her stejle lerede kystskrænter. Hjarnøs form ændrer sig således konstant – omend det går meget langsomt.

Størstedelen af øen består af dyrkede marker. Kun ved Hjarnø By, på den nordlige halvdel af øen findes en lille, blandet løvskov. Langs kysten er et næsten sammenhængende bælte af strandenge, som gennem tiderne har været brugt til kreaturgræsning. Levende hegn eller anden beplantning er meget sparsom, så der overalt på øen er god udsigt over landskaber og det omkringliggende hav.

Læs originalartiklen på Hjarnøs hjemmeside

Læs også artiklerne Skibssætninger på Hjarnø, Hjarnø Kirke og Hjarnø Mølle

Filmklip

Se TV Sket og Sets udsendelse fra 2012 hvor fire beboere og en “deltidsøbo” fortæller om det at bo på Hjarnø.