Boller Slot

Boller Slot. B3927

Slottets historie

På sydsiden af Horsens Fjord, omgivet af vandfyldte grave i skovens udkant, troner Boller, få hundrede meter fra stranden.

Herregården nævnes første gang i de skriftlige kilder 1350, og i de efterfølgende århundreder kommer den i landets mest indflydelsesrige slægters eje.

Rigets marsk, Holger Rosenkrantz, tog sæde på gården i 1548, og fra hans tid stammer den nordre længe af den nu stående borg, der stadig rummer den prægtige overhvælvede sal med store krydsribbehvælv. Søjlerne i dette hvælv stammer muligvis fra den nedrevne Sejet Kirke. Selvom en del af murværket i denne ældste fløj er fornyet visse steder, ses der stadig i nederste stokværk 3 dobbeltbueblændinger, som også kendes fra andre byggerier fra 1500-årenes første halvdel. I fundamentet indgår flere smukt tilhugne granitkvadre og billedsten, der sandsynligvis også stammer fra en kirke.

Holger Rosenkrantz enke, Karen Gyldenstjerne, fortsatte byggeriet efter mandens død i 1575, men deres søn Otte Christoffer Rosenkrantz gældsatte sig så tungt, at han måtte sælge Boller i 1621 til Ellen Marsvin, Christian IV’s svigermor.

Da ægteskabet mellem Ellen Marsvins datter, Kirsten Munk, og Christian IV nogle år senere begyndte at slå revner og Kirsten Munk faldt i unåde, tvang Kongen hende til at tage ophold på Boller, og her levede hun de sidste 28 år af sit liv, før hun døde i 1658.

1672 overtog Mogens Friis herregården, der blev knyttet til grevskabet Frijsenborg, som siden blev Danmarks største jordegods. I 1759 foretog Lensgreve Christian Friis en gennemgribende modernisering, hvor bl.a. hele den søndre og vestre borglænge blev fornyet ovenpå de eksisterende kældre.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum

Filmklip

TV Sket og Sets udsendelse om Boller Slot og Park fra august 2011.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Officiel indvielse af blomsterhaven i Boller Slotspark (Horsens Folkeblad 21.08.1991) Læs artiklen

En have så skøn. Horsens har fået en oase i den nye blomsterpark i Boller Slotspark (Horsens Folkeblad 26.08.1991) Læs artiklen

Trædestenene i den japansk inspirerede have i parken ved Boller Slot ligger ikke i en lige række. (Horsens Folkeblad, 11.06.1996) Læs artiklen

Åbent slot. Plejehjem inviterer på frokost og karpefiskeri (Horsens Folkeblad 12.06.1996) Læs artiklen

Billeder

Boller Slot. B0069

Boller Slot. Hvile- og rekreationshjem. Tidligere herregård. Boller slot var herregård til 1930, derefter blevdet købt af sygekasserne i Horsens, Kolding og Skanderborg. Brugt til rekreationshjem for sygehuspatienter fra hele landet til 1965, hvor Horsens Kommune købte Boller Slot til plejehjem. B0069

Boller Slot. B1516

Boller Slot virkede som rekreationshjem for sygekasserne i Horsens, Skanderborg og Kolding fra 1930 til 1965. I 1965 blev Slot og Park overtaget af Horsens Kommune, som plejehjem. B1516

B3933

Herregården Boller. Herregård til 1930. 1930-1965 rekreationshjem for sygehuspatienter fra hele landet. Ejet af sygekasserne i Horsens, Kolding og Skanderborg. Købt af Horsens Kommune i 1965 til plejehjem. B3933.

Hvilehjemmet Boller Slot. B3927

Hvilehjemmet Boller Slot, tidligere herregård. Herregård til 1930. 1930-1965 rekreationshjem for sygehuspatienter fra hele landet. Ejet af sygekasserne i Horsens, Kolding og Skanderborg. Købt af Horsens Kommune i 1965 til plejehjem. B3927

Parken ved Boller Slot. B3929

Parken ved Boller Slot.

(Fotograf Peter Christensen, Søndergade 42, Horsens). B3929

Parken ved Boller Slot. B3931

Parken ved Boller Slot med den store eg. B3931

Læs mere:

46.4 Møller Pedersen, Emma: Bag Bollers røde mure. Ålborg Stiftsbogtrykkeri, 1949. 19 sider

99.4 Agerskov, J. C.: Fiskerdreng, lærer, løjtnant : erindringer 1878-1901. Horsens Bogtrykkeri, 1977. 50 sider : ill.