Hjælpearbejdet. Historisk kalender, august 1995

I månederne omkring og lige efter krigens afslutning havde danskerne, på trods af deres egen situation, kræfter til at samles om hjælp til andre, der var værre ramt af krigen end danskerne selv.

Red Barnet i Danmark blev stiftet den 14. marts 1945 og allerede den 16. august samme år fik Red Barnet en lokalkomite for Horsens og Horsenslandet. Foreingen stiftedes, som den første i provinsen, ved et møde på Hejmdal I Rædersgade.

Red Barnet blev oprettet af de fire store kvindeorganisationer: Danske Kvinders Nationalråd, Dansk Kvindeligt Arbejderforbund, Danske Kvinders Bredskab og Danske Kvinders Samfundstjeneste og hovedforeningen tilstræbte derfor, at også lokalkomiteerne havde repræsentanter for disse foreninger i deres bestyrelse. Sådan blev det også i Horsens.

I slutningen af august 1945 deltog Red Barnet i det store, landsdækkende arrangement til fordel især for hollandske børn. Hollandhjælpen, som indsatsen kaldtes, resulterede ved Red Barnets mellemkomst i såkaldte faderskaber, hvor danskere betalte for en pakke fødevarer, som sendtes til et hollandsk barn.

Sensommeren og efteråret 1945 igennem modtog den lokale afdeling af Red Barnets desuden udhungrede hollandske børn, som under opholdet her genvandt livsmodet og fik stillet appetitten.

Imidlertid havde horsensianerne allerede i juni ydet en indsats. I Røde Kors regi iværksattes Norgehjælpen, som bestod i en indsamling af varer til fordel for de hårdt trængte nordmænd. De to billeder med de smukke blomstersmykkede vogne stammer fra denne begivenhed. De mange pakker, der blev indsamlet i de horsensianske husholdninger blev transporteret frem til Torvet ved Vor Frelsers kirke. Her dannede de et bjerg af varer og vidnede herved om horsensianernes vilje til at hjælpe andre.

 

05. august 1895:

Den nye Ligvogn udlejes til moderate Priser saavel til By som Land. Bærer medfølger om forlanges. Bestilling paa Vognen modtages Hos Vognmand Morten Sørensen, Aagade 67.

02. august 1915:

I “Sommer – Cabaretten” paa Folkets Lund er der paa Søndag Aften Sangkonkurrence for Damer og Herre (4 Præmier). Der har allerede meldt sig 2 Deltagere.

02. august 1935:

Paa Søndag indbyder Tørring Haandværker og Borgerforening til Folkefest med Asfaltbal paa foran Pladsen Hotel Tørring. Overskuddet gaar til Anlæggets Udsmykning.

17. august 1945:

Den 15. August blev Modstandsbevægelsen i Horsens officielt opløst. Det skete ved en lille Højtidelighed, hvor Bylederen, Kriminalbetjent Jens Sørensen bl.a. takkede Myndighederne for godt Samarbejde. Man mindedes ogsaa de faldne Frihedskæmpere her fra Horsens.

08. august 1955:

20 horsensspejdere fra Erik Menveds Trop har været paa ekspeditionstur til en for dem ukendt ø i Kattegat i 4 døgn. Det var en haard tur med sparsom kost og kun 1 liter vand pr. mand om dagen. Øens navn var Vejrø.

02. august 1975:

Skal det nye plejecenter hedde Præsthøjgaard ? Under udgravninger har man fundet spor af en langdysse fra ca. 3500 før Kristi. Højen har på gamle kort været kaldt “Præsthøj”, formentlig fordi marken har hørt under præstekaldet i Tyrsted.