Historisk Kalender, november 1996

På Åboulevarden lå fra 1909 og mange år frem J. Hansens Møbel – og Ligkistelager, som ses på det store billede. Jens Hansen forsynede horsensianernes hjem med kommoder, buffeter, spisestueborde og skabe. Fordi Hansen var snedker, var det selvfølgeligt, at hans varesortiment også omfattede ligkister.

De danske familier holdt op med at lave deres egne ligkister, enten fordi de flyttede fra landet ind til byerne eller fordi det blev for besværligt, blev kistemarkedet tilknyttet møbelsnedkervirksomhederne. Hos J. Hansen kostede en kiste i 1909 30 kr. og ligtøjet 14,80 kr.

Transporten af den afdøde besørgedes på en ligbåre – eller en vogn. Byer af Horsens størrelse havde både sorte og hvide ligvogne. Den hvide ses her forspændt to sortdækkede heste. På bukken sidder kusken Søren Nielsen, der foruden at køre med ligvogn også forsørgede sig som restauratør. Det lille billede er taget i gården til Smedegade 70, hvor Søren Nielsen boede, indtil han engang mellem 1910 og 1917 slog sig ned på Nørretorv 13. På denne smukke vogn førte han den døde det sidste stykke fra kirken til graven. Følget, som gik bagved, havde hele tiden kisten for øje, helt ulige vore dages oftest hastige, følgeløse bortkørsel af den døde til det nærmeste krematorium.

02. november 1896:

Se her ! Herre – Parykker fra 20 Kr., Toupeer fra 10 Kr., Dameforhaar fra 5 Kr., Fletninger 1 Kr. 50 Øre, samt Blomster og Kjæder. Enhver som Lider af Haaraffald og Skjeld, bedes henvende sig i Haarbutikken, Hestedamsgade 24, Dora Sørensen.

21. november 1916:

En Tobaksspinder, der har siddet arresteret for betleri hos Folk paa Søndergade, af hvem han dog intet fik, har nu faaet sin Dom, der lyder paa 100 dages Tvangsarbejde. Han faar nu Kost og Logis Julen over, hvilket han var meget glad over.

23. november 1936:

I Gaar saa “Horsens Vandrelaug” Lyset, og efter den Stemning, der raadede paa Mødet, vil det sikkert ikke være længe, inden man spørger Nyt for den friske Ungdom. Mødet var besøgt af henved et halvt Hundrede Horsensianere. Størsteparten var selvfølgelig unge og heraf meldte sig straks ca. 60 som Medlemmer af Horsens Vandrelaug.

06. november 1956:

Generaldirektoratet for Post – og Telegrafvæsenet meddeler, at Postforsendelser til Ungarn indtil videre ikke kan modtages.

24. november 1976:

Sønderbro Kirke fejrer sin 5 års fødselsdag med en koncert.