Historisk Kalender, juni 1996

Billedet viser den brostensbelagte Søndergades sydlige side en tidlig sommermorgen omkring århundredeskiftet.

I nummer 42 ligger på dette tidspunkt Chr. Henrichsens Boghandel, der var grundlagt i 1886, og som i begyndelsen af dette århundrede gjorde meget ud af gravurer og raderinger, samt postkort. Det fremgår tydeligt af billedet, som er fra ca. 1903, hvorpå man også ser urmager W. Gundersens butiksvinduer. Her findes desuden fotograf P. Christensen og K. S. Calundans herreekviperingshandel.

Huset blev nedrevet i 1978, hvorefter en helt moderne bygning blev opført på grunden. Her åbnede Jydske Bank i februar 1979.

På den anden side af gaden i nummer 35, ca. hvor hestevognen ses. ligger omkring århundredskiftet Nis Jensens forretning, Horsens Varehus, som ses på det lille billede.

Denne bygning solgte dyrlæge R. Sørensen i 1917 til Carl Them, som i 1917 havde grundlagt sin boghandel i Søndergade 13, hvor nu Sparbank Vest ligger.

Få år efter flytningen af Thems Boghandel til nummer 35 ændredes facaden til næsten det udseende, den har i dag, hvor Carl Thems sønnesøn, Lars Them, driver forretningen.

16. juni 1896:

Cowdenbeath Damp – og Husholdningskul samt Charlestowns Husholdningskul losses fra Dampskibet “Welhaven” førstkommende Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag. Prisen er Billig fra Skib. Andreas E. Jensen.

03. juni 1916:

Til Direktør for Andelselektricitetsselskabet “Østjylland” i Odder er antaget Ingeniør Hansen. Selskabets Bogholderi sorterer ligeledes under Hr. Hansen.

23. juni 1936:

Jydsk Haveselskabs Horsens Afdeling, der i Dagene 4. og 5. Juli afholder Provinsens første Rosen – udstilling paa “Hejmdal” i Horsens, har modtaget Tilbud fra en Række af Landets førende Planteskoler om Udstillingen af nye Rosenarter. Alt i alt vil der være udstillet 500 Buketter Roser i Glas, der i øvrigt er stillet til Raadighed af Holmegaards Glasværk.

09. juni 1956:

Bryggeriforeningen meddeler, at der fra paa Tirsdag paa grund af Omkostningsstigning vil finde en mindre Prisforhøjelse Sted. I Detailhandel ventes Forhøjelsen at ville udgøre en Øre pr. Flaske.

18. juni 1976:

På Horsens Statsskole dimitteredes i formiddags 214 studenter. Det er landets største studenterhold i 1976.