Historisk Kalender, december 1996

Omkring århundredskiftet var der en livlig handel på havnen i Horsens. Dengang kunne skibene sejle længere ind end nu, hvor inderhavnen er fyldt op, og der fandtes mange specialforretninger, som henvendte sig til søfolk.

Mælkevognen havde også ærinder på havnen. Fra Horsens Mejeri, der lå på Torvet 8, kørte den rundt i hele byen med mælk. På det store billede ses mælkevognen foran restaurant Skipperhus, Havnen 9, nuværende Havnealle 39.

I denne bygning har der i en lang årrække været restaurant bl.a. under navnet Skipperhus. Her kunne søfolk få slukket tørsten og måske også få et måltid mad, inden de igen tog på søen.

I Havnen 11, nuværende Havnealle 41, havde sejlmager N. C. Borg sit sejlmagerværksted. I samme bygning fandtes barber – og frisørstuen, der blev drevet af forskellige frisører. I 1905 var det frisør Christian Andersen.

Forhyringskontoret for søfolk lå i Havnen 13, nuværende Havnealle 43, som det ses på det lille billede. Her førte en mønstringsbestyrer kontrol med skibsbemandingslisterne og skulle desuden sørge for, at enhverv sømand havde en søfartsbog. Ved lov af 31. januar 1973 overgik denne tilsynsmyndighed med forhyring og mønstring til Direktoratet for Søfarende under Handelsministeriet.

Ved siden af forhyringskontoret, i samme bygning lå en ekviperingshandel, der både handlede med herrebeklædning og damelingeri.

14. december 1896:

Dødsfald. Efter nogen Tids Sygeleje døde Natten til i Gaar Godsejer Schuttes Hustru paa Bygholm, Augusta, f. Petersen. Den afdøde øvede i Stilhed en betydelig Godgjørenhed og vil blive savnet i mange fattige Hjem.

27. december 1916:

Andels – Kul – Forretningen har stillet 50 Hektoliter Kul til Raadighed for Fælleskontoret for Velgørenhed. Kullene bliver i disse Dage fordelte saaledes, at Metodistmenigheden fordeler 15 Hl., Vor Frelsers Sogns Menighedspleje 15 Hl. og Kloster Sogns Menighed 20 Hl. Den kærkomne Gave er modtaget med Glæde, saa langt den rækker.

09. december 1936:

I Nat Kl. 24 aabnedes Forslaget af Lyntogsbilletter til Lillejuleaften, og i Løbet af kun 10 Minutter var de 150 Billetter, som Horsens havde til Raadighed, udsolgt.

08. december 1956:

Til Byraadets Møde paa Tirsdag foreligger der indstilling om Forhøjelser af taksterne for Bade paa Varmtvandsbadeanstalten i Kildegade.

13. december 1976:

Spritbilisterne har det svært i december. Ekstra mandskab i politiet er sat ind på udkig efter spritbilister.