Genforeningsstenen i Kattrup

Genforeningsstenen i Kattrup. Jens Anker Ambirk

Genforeningsstenen står overfor ejendommen Gl. Kattrupvej nr. 42 i Kattrup. Den hjerteformede, 8 tons tunge sten blev hentet fra en eng nordøst for byen.

Den 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Kattrup afsløret af provst Juel-Jensen, Kattrup. Ved festen om aftenen var tilslutningen så stor, at sognets forsamlingshus var overfyldt.

Af flere indkomne forslag til tekst valgte seminarieforstander Byskov, Gedved en indskrift, der slutter med en linje fra Johan Ottesens “Det haver så nyligen regnet.”

1920

Kom i Hu

at Led blev hængt

Glem ej dem

blev udstængt!

og de tro’de at Hjertebaand kan briste

Læs mere:

Danmarks genforeningssten af Jens Anker Ambirk