Genforeningsstenen i Brædstrup

Mindesten på Bredgade foran det gamle apotek. Foto 2009

Foran det gamle apotek på Bredgade i Brædstrup står genforeningsstenen, som blev afsløret lørdag den 4. juni 1921 af forsvarsminister Klaus Berntsen. Arkitekt Holger Sørensen, Brædstrup, leverede tegningen til pladsens regulering og stenens opstilling.

Inskriptionen lyder:

“15. juni

Til minde om det Sindelag

som trofast vogtede Danmarks sag”

I teksten på stenen er anvendt ordet sindelag, som blev et centralt element i Bonn-København-erklæringerne fra 1955.

Læs mere

Danmarks genforeningssten af Jens Anker Ambirk