Aage Simonsen

Aage Andreas Simonsen, født i Horsens d. 28/1 1879, død ugift 16/7 1934. Begravet fra Klosterkirken på Horsens Nordre Kirkegård.

Søn af Købmand Søren Christian Simonsen og Hustru Hansigne Mette Maria Jensen.

Aage Simonsen var uddannet snedker, men er mest kendt for sit virke som lokalhistoriker. Udover at have skrevet en lang række artikler til pressen i Horsens og Århus Stifts Årbøger, gav han stødet til, at det ældste Bygholm Slot – Erik Menveds Borg – blev udgravet og afdækket.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Lokalhistorikeren Aage Simonsen er i dag afgået ved døden på Kommunehospitalet, 53 år gammel.

Læs artiklen fra Horsens Folkeblad 17.07 1934

Læs mere

Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade.