Gasvej ca. 1920. Historisk Kalender, maj 1982

Horsens første villakvarter rejste sig i de første år af 1880`erne på østsiden af den nyanlagte Gasvej. Bl.a. den aktive redaktør Emil Bojsen byggede hus her (nuværende nr. 3, hans flagstang ses på billedet).

Villaen fik tilnavnet Riffelborg p.g.a. hans aktive indsats i skytteforeningen. De store borgerlige lejligheder på den anden side af gaden er fra 1880 `erne. Da billedet blev taget omkring 1920, havde gaden fået regulært fortov og allètræer.