G. Breth Hansen

G. Breth Hansen (murermester, f. 1912 – )

17.02.1953: Nyvalgt til repræsentantskabet murermester G. Breth Hansen

1960: Den 02.06. afholdtes repræsentantskabsmøde. Ang. valg af ny formand og næstformand fremsattee direktør Karl Hansen på den samlede bestyrelses vegne forslag om at vælge den nuv. næstformand, tømrermester Chr. Nielsen til formand og direktør Johs. Christensen til næstformand. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes murermestr G. Breth Hansen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek