Erik Sørensen (1918-2013)

Erik Sørensen

Erik Sørensen blev født d. 23. april 1918 på Ørslev Kloster ved Viborg. Han har aldrig kendt sin mor og fandt først sent i livet ud af, at hans far havde været stenhuggermester på Bornholm. Som spæd kom han til Horsens som plejebarn hos skræddersvend Marius Sørensen og hustruen Olivia.

Skolegangen forløb på Hulvej Skole. Erik Sørensen ville egentlig gerne have været mekaniker, men plejemoren brød sig ikke om den idé, så som14-årig kom han i lære hos Johannes Lehmann Degn i boghandlen Søndergade 30, hvor familien kendte førstedamen. Det var i 1932.

Efter at være blevet udlært rejste Erik Sørensen til Tønder, hvor han var medhjælper i Jefsens Boghandel i Tønder i et par år. Herefter vendte Erik Sørensen tilbage til Lehmann Degns Boghandel, noget som kæresten (og senere hustruen) Aase var glad for.

I 1969 blev Erik Sørensen kompagnon i boghandlen, og to år efter i 1971 overtog han butikken. Der gik dog 7 år, før han ændrede firmanavnet til Erik Sørensen i 1978.

En del af sortimentet i boghandlen under Erik Sørensen var keramik og siden kongeligt porcelæn. Det var en måde at adskille butikken fra de fire konkurrerende boghandlere, der fandtes i byen dengang.

Efter at have været alene om butikken i 9 år optog Erik Sørensen i 1987 Poul Dinesen som kompagnon. To år efter, d. 1. juni 1989, kunne Erik Sørensen fejre sit 50-års boghandlerjubilæum og overdrog forretningen til Poul Dinesen.

Egentlig havde Erik Sørensen håbet på, at datteren Inge Sørensen ville overtage butikken, men hun valgte i stedet at starte den lidt mindre butik, Papyrus, på Søndergade 15 i Horsens.

Udover arbejdet med boghandlen havde Erik Sørensen en mængde tillidsposter i Horsens. Han var bl.a. med til at oprette landets første skolenævn, han var vurderingsmand ved salget af flere boglader, og sad desuden i adskillige år i Bogpas bestyrelse og i marketing- og vareudvalget.

Hustruen Aase døde i 2006. Sammen fik de tre børn, og en stor sorg var, at de mistede den ældste datter, da hun døde som 8-årig. De to andre børn er datteren Inge og sønnen Svend Erik.

I et interview til Horsens Folkeblad i anledningen af 90 års fødselsdagen fortæller Erik Sørensen om sine 50 år som boghandler. Han fortæller bl.a. om, hvordan nogle bøger fik særlig betydning for ham, ikke pga. deres indhold men pga. deres popularitet. F.eks. var Morten Korchs bøger altid en salgssucces, og det samme var krimier af den lokale betjent Torben Nielsen.

Den mest sælgende bog var dog ”Skattebogen”. Den udkom én gang om året, og bestod af en oversigt over, hvad hver enkelt skatteyder i kommunen betalte i skat. Her kunne man f.eks. se, at fabrikant Eigil Hede Nielsen var den største skatteyder i 1954, hvor han bidrog med 36.853 kr. til kommunekassen.

Erik Sørensen døde d. 3. juli 2013. Han blev 95 år.

Læs mere

Boghandlere i Danmark

Boghandlerliv i mange kapitler (Horsens Folkeblad, 21.04.2008)