Fugholm

Fugholm set fra Åboulevarden. Foto 2009

Om Fugholm skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Fugholm hed oprindeligt Fugholmsgade, idet der i 1787 oplyses, at den første Bebyggelse langs Åens nordre Side fandt Sted mellem Fugholmsgade og Provstegyde. På det Tidspunkt fandtes her 32 Gårde og Pakhuse.

Gaden er imidlertid endnu ældre, for allerede i et Gavebrev fra 1581 til Sct. Ibs Kirke forekommer Navnet Fugholmstræde. Gaden har dog næppe eksisteret i det allerældste Horsens, men det lå nær at bebygge vejen fra Burgegade ned til Åen på dette sted, og Bebyggelsen er sikkert sket allerede ved Slutningen af det 16. Århundrede.

Fugholms Boder, hvis Antal i 1787 angives til 20, var næsten alle Lejevåninger, som beboedes af Småkårsfolk, Daglejere og Småhåndværkere, der her levede Side om Side med Tiggere og andre Stakler.

1785 byggedes Stiftelsen “Himmeriges Boliger” eller “Svaneboligen“, som vi nu kalder den – som afløste de små Boder, som var blevet rejst takket være et Gavebrev fra Anna Svane, Ærkebiskop Hans Svanes Moder. Gavebrevet er dateret d. 26. August 1631.

Allerede 1615 nævnes Fugholms Bro. Den eksisterede til d. 7. Juli 1903, da den forsvandt for at give Plads til Åens opfyldning. Fugholms Bro var en Overgang Vindebro. 1842 anskaffede man to Maskiner til at opvinde Broen med. De var fabrikerede af Smedemester Niels Jochumsens Støberi på Smedegade og var efter Datidens Udsagn hele tekniske Vidundere. De viste sig imidlertid såre upraktiske og forsvandt efter få Års forløb.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Den ny “gadestatus” fik en festlig indvidelse (Horsens Folkeblad, 17.11.1966)

Læs artiklen

Torvehandel i Fugholm – Skepsis blandt de forretningsdrivende (Horsens Folkeblad, 20.04.1968)

Læs artiklen

Fugholm og Bødkergården (Horsens Folkeblad, 16.07.1970)

Læs artiklen

 

Billeder

Fugholm 19. B8240

Urmager C. Broe Rasmussens svigerforældre, samt Anna Rasmussen (C. Broe Rasmussens hustru) udenfor deres trikotageforretning i Fugholm 19. B8240

Fugholm 19. B8241

Fru Rasmussen undenfor Træskoforretningen, Fugholm 19. B8241

Interiør fra Fugholm 19. B8239

Interiør fra stue med urmager C. Broe Rasmussens hustru Anna Rasmussen og hans svigerforældre i Fugholm 19. B8239

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.