Frode Aagaard

Frode Aagaard
Frode Aagaard

Frode Aagaard var gårdmandssøn fra Sahl ved Hammel, og lige fra drengeårene stod hans hu til bogen. Han ville have været cand. mag., men i stedet blev det gennem højskolen, han fik sin omfattende viden. Efter tre vintre på Askov og et højskolelærerkursus blev han lærer ved Vinding Højskole, hvor han var i seks år til 1923. Derefter var han i 10 år forstander for Bornholms Højskole og drev ved siden af en omfattende virksomhed som foredragsholder og skribent.

I 1934 købte han Vestbirk Højskole, som han drev til 1948, idet han dog fortsat i nogle år var knyttet til skolen som lærer. For nogle år siden købte han villaen i Sølundsgade i Horsens, hvortil han flyttede sammen med sin hustru. Han fortsatte med sin udstrakte foredragsvirksomhed og skrev tillige
en række bøger, kronikker og artikler.

Ganske uventet kom Skærtorsdag meddelelsen om, at fhv. højskoleforstander Frode Aagaard var død i sit hjem i Sølundsgade i Horsens. (Horsens Folkeblad, 25.03.1967)

Læs artiklen