Frit Danmark

Frit Danmark, Lokalafdeling for Horsens og Omegn

Forsiden af Frit Danmark duplikeret i Horsens. (Byarkivets Journal nr. 1985/42.

Under besættelsen udkom Frit Danmark første gang i Horsens som et nationalt illegalt, tværpolitisk blad fra efteråret 1942. Fra marts 1943 kom en udgave, der bragte lokalstof. Denne udgave fik navnet Den Tredje Front fra juni 1943. Udgaven stoppede i april 1944 og det lokale stof blev herefter bragt i Frit Danmarks Nyhedstjeneste.

Efter befrielsen fortsatte Horsens-gruppen som lokalafdeling under Landsorganisationen Frit Danmark. Lokalafdelingen holdt stiftende generalforsamling 12. oktober 1945. Landsorganisationen Frit Danmarks formål var at stå vagt om en konsekvent gennemførelse af Modstandsbevægelsens Krav, at arbejde for Videreførelse af den Fællesskabets Aand, der har præget Modstandsbevægelsens Kamp og at skabe Kontakt og Samarbejde mellem alle demokratiske Partier og anskuelser for dermed at sikre og uddybe Demokratiet. Samarbejdet skulle bl.a. ske gennem lokale studiekredse og udarbejdelse af oplysningsmateriale, herunder bladet Frit Danmark. Alle, der ikke havde været indblandet i kompromitterende virksomhed under besættelsen, kunne blive medlem.

Med genetableringen af det politiske system mistede modstandsbevægelsens organer hurtigt deres gennemslagskraft og Frit Danmark, Lokalafdeling for Horsens og Omegn ophørte.

Se også artiklen om besættelsen

Læs mere:

Indkomstjournal 1983-196

46.4 Horsens, Rimestad, Chr.: Horsens går til modstand, bind 1-3, 1998-2000.)