Friskolen

Friskolen. B7962

Lærerpersonalet på Friskolen 1878.

Fra venstre bagerste række, lærer, senere overlærer Poul Nyholm, Frk. Cathrine Becker, lærer og organist ved Stefansskolen Jens Poul Vedel Jensen.

Miderste række. lærer August Lammers, enkefrue Marie Rasmussen, lærer Herman Bentzen, Frk. Sofie Meyer, senere Fru overlærer Nyholm.

Forreste række overlærer J. P. Loft, lærer Emil Meyer. B7962.