Ernst Otto Borchorst f. 31. juli 1912 – d. februar 1983

af Lars Bo Larsen

Cand jur. Ernst Otto Borchorst blev født i Horsens, hvor hans far Otto Brochorst (1875 – 1956) var politimester. Efter studentereksamen fra Horsens Statsskole tog han en juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1936. Samme år fik han embede som dommerfuldmægtig i Horsens købstad og Bjerre – Hatting herreder, derefter kom han til en sekretærstilling i Ministeret for offentlige arbejder.

Byarkivet, B14892. Rådhusgade med Dommergården set fra syd, år 1920.

I 1938 flyttede Ernst Otto Borchorst til Indenrigsministeriet, hvor han blev fuldmægtig i 1945. Han fungerede desuden i en periode som sekretær for rigspolitichefen. I 1947 blev han udnævnt til stadsdirektør i Esbjerg købstad. Ernst Otto Borchorst var dybt involveret i det esbjergensiske samfundsliv, f.eks i kommunalkurser og boligselskaber.

Ernst Otto Borchorst interesserede sig i øvrigt for klassisk musik og det nordiske samarbejde, og han var formand for Vestjysk Musikkonservatotium.

Kilder:

Berlingske Tidende den 30. juli 1972.

Lands – avisen Aktuelt den 30. juli 1982.

Djursland den 17. februar 1983.

Carl Th. Jørgensens udklipssamling.