Emil Møllers Telefonfabrikker

Trævarefabrikken “Bastian” blev opført i 1875 efter tegninger af arkitekt J.C. Clausen på det daværende Madevej (i dag Emil Møllersgade). Manden bag projektet lensgreve Frijs til Frisjenborg opførte fabrikken med det formål at udnytte træet fra de store skovarealer, der hørte under hans godsbesiddelser. Virksomheden blev derfor fra starten indrettet til at forbehandle træ til videre brug hos tømrere, hjulmagere og snedkere.

I starten af 1890’erne kom trævarefabrikken i økonomiske vanskeligheder og blev solgt til fabrikant Emil Møller. Lokalerne blev nyindrettet, og i 1892 begyndte han sin telefonfabrikation fra stedet.

Virksomheden, der var en af de første på telefonområdet i Danmark, voksede hurtigt, og på et tidspunkt var fabrikken eneleverandør af telefoner til hele landet.

I 1917 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, og Emil Møller trak sig fra den daglige ledelse.

I midten af 1920’erne overtog civilingeniør Kristian Kirk Emil Møllers Telefonfabrikker og ændrede i 1937 navnet til A/S Kristian Kirks Telefonfabrikker. I samme periode var arkitekt Viggo Norn tegneren bag en række tilbygninger, og området fik det udseende som vi kender i dag.

Efter at hele telefonproduktionen i 1972 var flyttet til nye lokaler på Langmarksvej, blev fabrikken solgt og stedet fik lov til at forfalde. Ud over almindeligt forfald og hærværk tog bygningerne i 1999 yderligere skade ved en brand.

I dag har en gruppe nye ejere overtaget stedet og en restaurering er i fuld gang.

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-031 og A -332

Ole Schiørring; Kend din by. Huse og mennesker i Horsens. 2001

02.11 Dam, Erik Brandt: Bastian. Genanvendelse af et industrianlæg. Arkitektskolen i Århus, 1985. 98 sider : ill.

2 thoughts on “Emil Møllers Telefonfabrikker

  1. Der figurerer både 1874 (Trævarefabrikken Bastian) og 1875 (Emil Møllers Telefonfabrikker) som år for hvornår bygningen er opført – hvad er korrekt?

    1. Tak for henvendelsen, Bygningsanlægget er opført i 1874.
      Kilde: 99 Huse i Horsens – En arkitekturguide.
      Mvh. Lars Bo Larsen, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.