Ejnar Jensen

Ejnar Jensen (Stationsforstander, f. – d. )

1956 16.02: Den daglige revisor, pens. Stationsforstander R. Bandtholtz havde ønsket at fratræde. Formanden bragte ham en hjerteligt tak for 15 års udmærket arbejde for banken. I stedet for valgtes suppleanten pen. Overkontrollør J. V. Jansson til daglig revisor. Til ny suppleant valgtes stationsforstander Ejnar Jensen, Horsens.

1962 19.02.: Den daglige revisor J. V. Jansson fratrådte efter eget ønske pga. alder. Suppleanten pens. Stationsforstander Ejnar Jensen valgtes, som ny suppleant valgtes billetkasserer ved DSB N. Vedel Eriksen, Horsens.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek